آی اصفهان

رسانه خبری و اطلاع رسانی آی اصفهان ، از مهرماه سال 1399 فعالیت خود را با هدف انتشار اخبار اصفهان و شهرستان های تابعه این استان آغاز کرد.

 

رسانه ها نقش بی بدیلی در شکلگیری ، جهت‌ دهی و مهندسی افکار عمومی دارند. این نقش در عرصه جنگ نرم اهمیت و برجستگی بیشتری دارد، لذا میتوان از جبهه رسانه‌ های استکبار جهانی به عنوان زرادخانه غرب در جنگ نرم یاد کرد.