معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان: 

استان اصفهان تنها تولید کننده جنین منجمد گاو مولد نژاد جرسی در ایران و تامین کننده تلیسه مورد نیاز کشور است.

جمعیت دامی استان اصفهان به بیش از ۶۰۰ هزار رأس گاو و گوساله شیری و بیش از ۳ میلیون و ۴۶۰ هزار رأس گوسفند و بز می‌رسد و سالیانه یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن انواع محصولات دامی در این استان تولید می‌شود.

 

پس از سال‌ها پرورش گاو هولشتاین، حدود ۴۰۰ رأس تلیسه از نژاد جرسی اواخر سال ۹۸ توسط یکی از گاو داری‌های صنعتی استان از دانمارک خریداری و ابتدای سال ۹۹ وارد استان شد.