رئیس اتاق اصناف اصفهان:

موارد تعطیلی صنوف که توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده شامل شهر اصفهان نمی‌شود.

در استان اصفهان پنج شهرستان شاهین شهر، نجف آباد، خوانسار، گلپایگان و سمیرم شامل اعمال محدودیت‌های جدید می‌شوند و تا این لحظه دستورالعملی برای محدود کردن و تعطیلی هیچ یک از اصناف اصفهان صادر نشده است.