مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

جلسه رسیدگی به مسائل و مشکلات اورژانس اصفهان با حضور کولیوند، رئیس سازمان اورژانس کشور، رئیس سازمان اورژانس اصفهان و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

 

استان اصفهان یک پد بالگرد دارد و ۳۸ مأموریت از اول سال تاکنون انجام داده است که منجر به نجات ۴۸ نفر از بیماران و مصدومان تصادفی شده است.

 

۴۵ پد بالگرد در استان اصفهان جانمایی شده است که ۲۳ پد احداث و مابقی در حال احداث است.