مدیر منابع طبیعی چادگان:

در شهرستان چادگان ۲۵ هکتار از مراتع به کشت موسیر و کرفس کوهی اختصاص دارد که در کشت این دو نوع از گیاهان به‌ صورت ویژه کشت در بخش چنار رود انجام می‌شود.

شهرستان چادگان با داشتن آب ‌و هوای سالم یکی از مناطقی است که در آن بیش از ۳۶۰ نوع گیاهان دارویی در بخش مرکزی و چنارود پرورش می‌یابد که به علت عدم آشنایی کشاورزان ، بعضی از گونه‌ ها از بین رفته و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

 

کشت گیاهان دارویی مانند موسیر ، کتیرا ، کرفس ، گزانگبین و کنگر درآمدزایی خوبی برای معیشت کشاورزان شهرستان دارد که با مشاوره کارشناسان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان چادگان ، نسبت به کشت این گیاهان اقدام می‌شود.