معاون آموزش و‌ پرورش چادگان:

برای بهره‌مندی تمامی دانش‌آموزان از مزایای آموزش مجازی در شبکه هوشمند مدارس، تعداد ۱۷ آموزشگاه روستایی بخش چنارود شهرستان چادگان به شبکه ملی اطلاعات کشور متصل شدند.

 

تعداد ۹ روستای باقی مانده درشهرستان چادگان به دلیل آنتن‌دهی ضعیف خطوط، امکان نصب مودم  درحال حاضر فراهم نیست که انتظار می‌رود با  تقویت فرستنده‌های مخابراتی در این  روستاها از سوی  شرکت مخابرات امکان دسترسی به اینترنت در مدارس فراهم شود.