سرهنگ محمدی ، رییس پلیس راهور استان اصفهان :

از امروز ماموران پلیس راهور در سطح شهر اصفهان به رانندگان و سرنشینان خودروی بدون ماسک تذکر می دهند.