نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ فرمانداری‌ های استان اصفهان که توسط استانداری منتشر شده است در مقایسه با نسبت مشابه آن در یک سال قبل‌تر نشان می‌دهد که جایگاه فرمانداری شهرستان شاهین‌ شهر و میمه نسبت به مشابه سال ۹۷ که جایگاه اول و سوم شهرستان‌ های کشور را به خود اختصاص داده بود ، با چهار پله سقوط به جایگاه پنجم در بین ۲۴ فرمانداری استان اصفهان ، تنزل پیدا کرده است.

 

در این ارزیابی فرمانداری‌های گلپایگان ، فلاورجان و چادگان به ترتیب رتبه‌ های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند و همچنین شهرستان نطنز در آخر این جایگاه قرار گرفته است.