رئیس آتش‌ نشانی شهرضا:

حریق گسترده در یک گاوداری صنعتی در منطقه مهیار شهرضا ، بعد از 10 ساعت تلاش آتش‌نشانان مهار شد.

به دلیل حجم گسترده آتش‌سوزی از آتش‌نشانی‌های شهرک صنعتی رازی شهرضا، اصفهان، مبارکه و بهارستان برای مهار آتش کمک خواستیم که ماشین‌های آتش‌نشانی برای مهار حریق اعزام شدند.