محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوانسار:

به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا، ورود خودروهای غیر بومی در این شهرستان ممنوع است.

 

 در صورت مشاهده افراد متخلف، علاوه بر اعمال جریمه قانونی ، این خودروها توقیف یک ماهه می شوند.