مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت : 

در ۶ ماهه نخست امسال عملیات ساخت و تکمیل ۲۵۰ کیلومتر راه روستایی در استان اصفهان به اتمام رسید.