مجید حیدریان فوق تخصص درد:

استفاده روزافزون و ناصحیح تجهیزات الکترونیکی از جمله تلفن همراه و تبلت به ویژه در بین کودکان و نوجوانان

هشدار نسبت به شیوع فتق دیسک گردن در آینده نزدیک

➖ هنگام استفاده از موبایل باید گردن به طور طبیعی با مهره ها در یک خط صاف قرار گیرد، در حال حاضر گردن بیشتر کابران گوشی در حالت خواندن و نوشتن پیام، بسیار جلوتر از مهره ها قرار می گیرد.

 

➖ سر انسان به طور متوسط بالغ بر ۴ تا ۶ کیلو وزن دارد، خم کردن سر و نگاه به پایین برای استفاده از گوشی همراه یا تبلت معادل وزن حداقل چهار تا پنج برابر وزن سر نیرو به مهره های گردن وارد می کند.

 

➖ بهترین راهکار جلوگیری از ابتلا به بیماری های دیسک گردن استفاده صحیح از موبایل و تبلت و آموزش صحیح به مردم به خصوص کودکان و نوجوان است، تاکید کرد: صفحه موبایل در حالت های مختلف از جمله وضعیت ایستاده و نشسته باید روبروی صورت کاربر قرار گیرد.