به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدونشهر ، بیست و هفتمین جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان به ریاست آقای صفری فرماندار شهرستان و با حضور دیگر اعضاء برگزار گردید.

 

فرماندار فریدونشهر با تاکید بر برخورد قانونی با نقض کنندگان پروتکل های بهداشتی در مبارزه با بیماری ، بهترین راه مقابله و کنترل بیماری را کماکان رعایت فاصله اجتماعی ، استفاده از ماسک و پرهیز از حضور در اجتماعات و اماکن عمومی عنوان نمود. در ادامه با ارائه گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان با اشاره به اینکه از نظر بروز بیماری شهرستان فریدونشهر از رتبه بالایی برخوردار است ، وضعیت روند شیوع بیماری کرونا در شهرستان فریدونشهر قرمز اعلام شد.