سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ، همه مشمولان فارغ‌ التحصیل دانشگاه‌ها ، دیپلم و زیردیپلم را که دارای برگ آماده به خدمت پایه خدمتی آبان ماه سال ۹۹ هستند ، به خدمت سربازی فرا خواند.