دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فهرست ۹ کلینیک‌ و درمانگاه ارائه دهنده خدمات تخصصی به بیماران کرونا در شهر اصفهان را اعلام کرد. آدرس و شماره تماس کلیه مراکز یادشده در این جدول آمده است.