در نزدیکی شهر کاشان و شهر نوش‌آباد ، شهری زیرزمینی با عمقی از چهار تا ۱۸ متر وجود دارد که تماما توسط بشر احداث شده است. این شهر زیرزمینی در سه طبقه و متشکل از فضاهای مختلفی از جمله اتاق ، کانال‌ های متعدد ، راهرو ، چاه‌ها و بخش‌ های دیگری است که هرکدام از این طبقه‌ها توسط چاه‌ های عمودی شکل به یکدیگر متصل شده‌اند.

مجموعه‌ی تاریخی نوش‌ آباد که از آن به نام مجموعه‌ی اویی نیز یاد می‌شود ، از چندین هزار متر وسعت برخوردار است و با توجه به کاوش‌ های باستان‌ شناسان ، قدمتش به پیش از اسلام می‌رسد. معماران و باستان‌ شناسان معتقدند که اویی ، تونلی ساخته‌ی دست بشر است که در ادوار مختلف تاریخی ، کاربردی نظامی و دفاعی داشته است.

 

اویی ، بزرگ‌ ترین شهر زیرزمینی جهان است که در زیر بافت شهر شکل گرفته و تا سطح کنونی شهر نیز گسترده یافته است. عمق شهر اویی را بین چهار تا ۱۶ متر تخمین زده‌اند و وسعت آن به‌ قول اهالی منطقه ، تا بیرون از حصار تاریخی شهر گسترده شده و چهار کیلومتر برآورد شده است.

 

این مجموعه که به‌ صورت دست‌ کن زیر بافت شهر نوش‌ آباد ساخته شده ، شامل مجموعه‌ ای از اتاق‌ها ، راهروها ، چاه‌ها و کانال‌ های متعددی در سه طبقه می‌شود ، بر دیواره‌ های آن آثار برخورد لبه شیء تیز دیده وجود دارد که با توجه به ‌سختی جنس زمین این منطقه ، باستان‌شناسان این فرضیه را مطرح کرده‌اند که وسایل مورد استفاده برای حفاری باید از جنسی شبیه الماس بوده باشد.