حاجی نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس:

خط انتقال 32 کیلومتری آب به شهرک‌های صنعتی مورچه‌خورت و شمال اصفهان بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و دولت افزون بر 40 میلیارد تومان برای احداث این طرح هزینه کرده است؛ در صورتی‌ که اعتبار تکمیلی این طرح اختصاص یابد؛ امسال شاهد افتتاح این طرح خواهیم بود.

تأمین نقدینگی و تهیه مواد اولیه ، دو مشکل عمده واحدهای صنعتی این دو شهرستان است که به‌صورت مستمر در حال پیگیری این مشکلات هستیم.