فریدون الهیاری، مدیرکل میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان :

هفته گذشته ۵ ردیف از کاشی های سقاخانه متعلق به دوره قاجار در چهار راه نقاشی که تاکنون نیز در فهرست آثار ملی ثبت نشده ،به سرقت رفته است.

 

این سقاخانه به لحاظ تاریخی و فرهنگی از عناصر مهم شهر اصفهان محسوب می‌شود.

 

موضوع دستگیری سارقان کاشی‌های این سقاخانه تاریخی در دستگاه قضائی در حال پیگیری است.