دادستان کاشان از کشف ۲۳ هزار لیتر روغن موتور احتکار شده در یک منزل مسکونی در سن سن از توابع شهرستان کاشان خبرداد.