اگر دولت با یارانه پیشنهادی مجلس موافقت کند ، سال آینده یارانه خانواده ۵ نفره ‎ای که از اقشار کم درآمد جامعه باشد ، یک میلیون و ۲۳ هزار تومان می‎شود.