در خصوص علی اصغر عنابستانی ، نماینده ای که با سیلی زدن به یک سرباز وظیفه راهنمایی رانندگی خبرساز شده ، بد نیست بدانید در زمان احمدی نژاد ، او استاندار چهارمحال و بختیاری شد و سنگ اندازی های زیادی در راه آبرسانی به زاینده رود انجام داد!

بیش از دو دهه قبل قرار بود ابتدا از تونل سوم کوهرنگ آب به زاینده رود بیاورند و بعدا آب زاینده رود را به شهر یزد انتقال دهند ، اما آب زاینده رود از سال ۷۹ به یزد منتقل شد و به سال ۱۴۰۰ رسیدیم و امثال عنابستانی ها همچنان در مقابل افتتاح تونل سوم کوهرنگ سنگ اندازی می کنند!

 

قرار بود ابتدا آب تونل های بهشت آباد و غیره به زاینده رود منتقل شود و بعدا چهارمحال و بختیاری سهمیه آب اضافه بگیرد ، اما عنابستانی ها سهم آب چهارمحال را چند برابر کردند و بهشت آباد و غیره نیم متر هم پیشرفت نداشته!