🩸اصفهان - مرکز جامع اهداکنندگان خواجو: هر روز ۷:۳۰ صبح تا ساعت ۱۵ 

 

🩸اصفهان - مرکز ثابت اهدای خون عاشق اصفهانی: همه روزه به جز روزهای تعطیل از ۸ صبح تا ۱۲ ظهر

 

🩸مرکز اهدای خون شاهین‌شهر: روزهای زوج از ساعت ۸ تا ۱۲

 

🩸مرکز اهدای خون خمینی‌شهر: هر روز از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ 

 

🩸مرکز اهدای خون نجف‌آباد و خوانسار شهرضا: هر روز از ۷:۳۰ صبح تا ساعت ۱۴ 

 

🩸مرکز اهدای خون گلپایگان: هر روز از ۷:۳۰ صبح تا ساعت ۱٣