در ماه مبارک رمضان مرکز جامع اهداکنندگان خون میدان خواجو از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب یکسره آماده خون گیری از اهداکنندگان است.

مرکز اهدای خون خمینی شهر از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و مرکز اهدای خون شاهین شهر روزهای زوج از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر آماده خونگیری از شهروندان است.

 

مرکز اهدای خون زرین شهر روزهای سه شنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر دایر است، بقیه مراکز اهدای خون مانند مرکز اهدای خون کاشان، شهرضا، خوانسار و نجف آباد به روال عادی روزهای گذشته از ساعت ۸ تا ۱۳ آماده خون گیری از اهداکنندگان است.