معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (اصفهان): 

خانمی ۴۵ ساله ، روز قبل با علائم تب و تنگی نفس به مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی مراجعه کرده بود که به علت تشدید علائم ، لوله گذاری تنفسی و تهویه مصنوعی برای وی انجام شد ، اما با وجود تلاش‌ های انجام شده ، این بیمار امروز فوت کرد.

با رصد انجام شده نمونه یک مورد بیمار مشکوک به ویروس جهش یافته کرونا موسوم به کرونای انگلیسی در این منطقه شناسایی و برای انجام آزمایش سنجش توالی ژنی به مرکزهای دارای صلاحیت ارسال شد.

 

این نمونه مربوط به یک بانوی ۴۵ ساله است که روز گذشته با علایم تب و تنگی نفس به مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان مراجعه کرده بود.