یافته‌های یک مطالعه نشان داده ماسک‌های n95 دریچه دار باعث میشود جریاناتی از هوای بدون فیلتر هنگام بازدم به بیرون خارج شوند که این موضوع آنها را در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بی‌فایده میکند.