سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

تعطیلی در مناطق قرمز یعنی همه جا تعطیل است به جز گروه شغلی شماره یک که مایحتاج ضروری مردم را تهیه می کند؛ مثل سوپر مارکت ، بیمارستان ، مطب ، داروخانه و امثالهم و بجز آن همه جا تعطیل خواهد بود.

با تشدید محدودیت های کرونایی از روز (شنبه) هفته آینده ، بانک ها جزو گروه شغلی شماره یک (مربوط به مشاغل مایحتاج ضروری) محسوب شده و تعطیل نخواهند بود.

 

موضوع محدودیت ها و ترددها دو نوع است. شهرهایی که قرمز هستند ترددهای درون شهری و بیرون شهری دارند. مثلا فردی در تهران ساکن است و پلاک بومی هم دارد اما در شهر دیگر کارخانه دارد ، اگر این فرد وارد شهر نشود مشمول جریمه نمی شود ، اما اگر به شهر دیگر وارد شد جریمه می شود. 

 

هر شهر محدودیت های خودش را دارد. خروج از شهرها جریمه ندارد ، اما اگر فردی به شهر دیگر وارد شد جریمه می شود.

 

اگر فردی از شهر نارنجی وارد هر شهری شد ۵۰۰ هزار تومان و از شهر قرمز ۱ میلیون تومان جریمه می شود.