«نصراصفهانی» ، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان:

چالش‌ هایی مثل زاینده‌ رود قصه پر غصه این شهر است و به عنوان مهمترین مطالبه شهروندان هم همواره مطرح است ، هر چند مدیریت شهری نمی‌تواند به صورت مستقیم ورود پیدا کند ، اما به عنوان مطالبه‌ گر باید بحث زاینده‌ رود را مد نظر داشته باشد.

آلودگی هوا نیز یکی دیگر از چالش‌ های شهر اصفهان است که در این دوره اقدامات خیلی خوبی انجام گرفت ، حداقل مطالعات علمی که در این زمینه صورت گرفت و نتایج آن می‌تواند به عنوان بنیان خوبی باشد برای دیگرانی که می‌خواهند به صورت عالمانه با اطلاعاتی که در اختیارشان هست تصمیمات درستی بگیرند.

 

فرونشست زمین که آینده اصفهان را تهدید می‌کند و پروژه قطار بین شهری اصفهان تهران که سالیان سال است در دل قول و قرارها قرار گرفته است و هنوز به بهره‌ برداری و نتیجه صد درصدی نرسیده است ، از دیگر چالش‌ های اصفهان هستند.