از روز شنبه اول آذر ماه تا اطلاع ثانوی طرح ممنوعیت ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای قرمز و نارنجی و همچنین خروج خودروهای با پلاک بومی از شهرهای مذکور اجرا می‌شود.

در صورت ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای قرمز در هر ۲۴ ساعت مبلغ ۱۰ میلیون ریال و در صورت ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای نارنجی در هر ۲۴ ساعت مبلغ ۵۰ میلیون ریال جریمه می‌شوند.