کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان:

با توجه به روند پایداری نسبی جو ، از اواخر امروز شرایط برای کاهش کیفیت هوا و انباشت آلاینده‌های جوی در کلانشهر اصفهان و مناطق صنعتی آغاز شده و تا اواخر هفته ادامه دارد.