سخنگوی وزارت بهداشت:

توصیه ما به مردم این است که به طور کلی سعی کنند به رستوران نروند و از مراکزی که طبخ غذای بیرون‌بر دارد سفارش غذا دهند.

در صورت داشتن بیماری زمینه‌ای اکیدا از رفتن به رستوران‌ها خودداری کنید.

 

از حضور در رستوران‌هایی که بیش از ظرفیت ۵۰ درصدی خود استفاده می‌کنند و یا سیستم تهویه نامناسب دارند اجتناب کنید.