«شیشه‌فروش» مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

در روز چهارشنبه با فعال شدن سامانه بارشی ، برف و باران غرب و جنوب استان را فرا می‌گیرد و پنجشنبه بیشتر مناطق استان را در دربرمیگیرد.

شدت این سامانه بارشی در روز پنجشنبه در غرب و جنوب خواهد بود و اواخر روز پنجشنبه از استان خارج می‌شود؛ کاهش دید افقی در استان به دلیل مه‌ آلودگی در برخی مناطق غرب ، کولاک و برف و احتمال آب‌ گرفتگی معابر و جاری شدن روان آب وجود دارد.

 

وزش تندباد شدیدی را در روز چهارشنبه و پنجشنبه در مناطق شمال ، شرق و تا حدی مرکز همراه با طوفان گرد و غبار خواهد بود که احتمال آسیب به بخش گلخانه‌ها و درختان فرسوده و سازه‌ های موقت وجود دارد.