«ابطحی» ، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

در سال تحصیلی جدید ، ۲۲۸۳ کلاس درس بدون معلم در سطح استان داریم که می‌توان از آن به عنوان یک فاجعه در نیروی انسانی آموزش و پرورش یاد کرد.

طبق توافقات انجام شده با دانشگاه فرهنگیان ، به زودی دانشجو معلمان جهادگر از تابستان به کمک آموزش و پرورش می‌آیند و با حضور در کنار معلمان مدارس به‌ طور موقت به کار مشغول می‌شوند و مدیران باید از آن‌ها به خوبی حمایت کنند.