سخنگوی ستاد مدیریت کرونای استان اصفهان:

در هر یک از شهرهای سطح این استان هرگونه تردد از ساعت 9 شب الی 4 صبح تخلف محسوب شده و با جریمه دو میلیون ریالی مواجه خواهد شد.

 

این تصمیم در جهت کنترل دورهمی‌های شبانه و جلوگیری از برگزاری آن‌ها اعمال می‌شود چرا که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده یکی از عوامل تشدید شیوع کرونا در کشور دورهمی‌های شبانه است.