رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان:

برابر با مصوبات ستاد کرونا استان اصفهان ، ورود پلاک های غیر بومی متعلق به استان هایی که در وضعیت قرمز بوده شامل: ( استان بوشهر ، یزد ، کرمان و سیستان و بلوچستان ) به اصفهان و شهرستان های استان ممنوع است.

در صورت لزوم ، به افراد بیمار برای مراجعه به مراکز درمانی و احضار شوندگان مراجع قضایی با ارائه مدارک‌ مثبته ، اجازه ورود داده خواهد شد.

 

در صورت رعایت نکردن ممنوعیت های تردد ، علاوه بر جریمه ۵۲۵ هزار تومانی؛ از ورود پلاک های غیر بومی مذکور جلوگیری بعمل خواهد آمد.