فرماندار آران و بیدگل:

با توجه به وضع قرمز شیوع کرونا، ورود به مراکز تفریحی شهرستان آران و بیدگل در این هفته ممنوع است.