مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون:

در حال حاضر ۲۰۱ هکتار از اراضی کشاورزی تیران و کرون زیر کشت گلخانه‌ ای قرار دارد که سالانه بیش از ۴۵ هزار تن محصول تولید و ۹۰ درصد آن به بازارهای خارجی صادر می‌شود.

۲۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ۵۴۰ گلخانه ای شهرستان فعالیت دارند و توسعه این مراکز در روستاها زمینه رشد اقتصادی منطقه را فراهم کرده است.

 

تولیدات گلخانه‌ ای این شهرستان سالانه ۳۰ میلیون دلار برای فعالان این عرصه درآمد دارد که باید برای صادرات همه آن تدابیر ویژه‌ ای اتخاذ کرد.