سید رسول هاشمیان ، مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

با موافقت ستاد استانی مقابله با کرونا ، مراکز تفریحی سرپوشیده ناژوان شامل تونل آکواریوم ، باغ خزندگان ، باغ استوایی و موزه پروانه‌ها از امروز با نیمی از ظرفیت فعال شده است.