حاجی میرزایی ، وزیر آموزش و پرورش:

  • ۲۵ هزار معلم غیررسمی امسال استخدام می شوند.
  • پرونده استخدام معلمان غیر رسمی سال آینده بسته می شود.
  • حضور دانش آموزان در مدارس کاملا اختیاری و الزام حضور تخلف است.
  • هیچ مورد ابتلای دانش آموزی گزارش نشده است.
  • واریز نشدن حق التدریس معلمان را پیگیری می کنم.