رئیس هیئت شنا استان اصفهان:

در پروتکل‌ های بهداشتی گفته شده که از ۵۰ درصد استخر استفاده شود ، اما به خاطر اینکه اگر یک نفر هم بیمار شود کار ما زیر سوال می‌رود ، از ۲۵ درصد استخرها استفاده می‌کنیم.

 

استخرهای مروارید ، پرواز ، فولاد ۱ و ۲ باز هستند ، استخرهای ساحل ، شهرضا و فریدن تا آخر هفته باز خواهند شد.