نشان نامزدی شهر دوستدار کودک یونیسف به اصفهان اعطا شد.

 

نماینده یونیسف در ایران در آیین اعطای نشان نامزدی شهر دوستدار کودک یونیسف به اصفهان گفت:

در بهمن ۹۷ ، با همکاری وزارت امور خارجه ایران ، نخستین کنفرانس ملی شهر‌های دوستدار کودک در ایران برگزار شد که این آغاز راه اصفهان برای نامزدی شهر دوستدار کودک بود.

وی افزود: در این مسیر هزار و هفتصد کودک از سی شهر از ۱۹ استان سراسر ایران انتخاب شدند و شاخص‌های شهر دوستدار کودک از جمله امکانات و مسایل مورد نیاز کودکان از قبیل مسایل بهداشتی ، اجتماعی و فرهنگی بررسی و اصفهان به عنوان نخستین نامزد برای پیوستن به شبکه جهانی شهر‌های دوستدار کودک انتخاب شد. /صداوسیما