وزیر میراث فرهنگی ، صنایع‌ دستی و گردشگری:

پیگیر هستیم تا جشنواره بین‌المللی صنایع‌ دستی مانند جشنواره اسکار در حوزه صنایع‌ دستی شود.

 

به علت ظرفیت‌ های خوبی که در اصفهان وجود دارد ، قرار شد جشنواره بین‌المللی صنایع‌ دستی ایران در اصفهان برگزار شود.