نشریه نیویورک تایمز به تازگی در گزارشی به معرفی ۵۲ مکان گردشگری در سراسر دنیا پرداخته که اصفهان از کشور ایران ، یکی از این نقاط دوست داشتنی است که تاکید شده در سال ۲۰۲۱ باید به آن سفر کرد.

این نشریه آمریکایی از خوانندگان خود خواسته تا مکان‌ هایی که موجب خرسندی ، الهام بخشی و آرامش آنها در یک سال سخت شده است را معرفی کنند ، و از میان بیش از ۲ هزار پیشنهاد دریافت شده ، ۵۲ مقصد گردشگری انتخاب شد تا یادآوری شود که دنیا هنوز در انتظار ماست.

 

در میان این نقاط که از قاره‌ های مختلف دنیاست ، تنها شهری که از کشور ایران برای گردشگری در سال ۲۰۲۱ معرفی شده ، اصفهان است.