پناهی ، بخشدار مرکزی سمیرم:

تاکنون ۴۷۹ طرح روستایی عشایر در شهرستان تصویب‌ شده و بالغ‌ بر ۳۷۰ میلیارد ریال به این طرح‌ها تسهیلات پرداخت‌ شده است که بخش مرکزی هشت روستای دارای دهیاری دارد که وجود ناحیه صنعتی روستای هست ظرفیت خوبی برای سرمایه گزاری دهیاران در این ناحیه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان است.

برای روستاها شهرستان ۱۵۰ طرح از بنیاد برکت سهمیه گرفته‌شده که در سال آینده به طرح‌هایی که بتوانند مصوب بگیرند از ناحیه بنیاد برکت تسهیلات پرداخت می‌شود.