مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت:

طرح نسخه نویسی الکترونیکی که از ماه‌های نخست امسال آغاز شده در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد پزشکان طرف قرارداد در این طرح مشارکت داشته اند. /باشگاه خبرنگاران