علی خاکی‌صدیق ، معاون آموزش وزارت علوم: 

با توجه به استمرار وضعیت کووید ۱۹ ، تمام مقررات و آیین نامه های صادر شده به قوت خود باقی است.

➖ بعد از کرونا هم آموزش مجازی را جزء آموزش عالی ادامه خواهیم داد.

 

➖ قبل از شروع ترم جاری به معاون دانشگاه‌ها و روسای دانشگاه‌ها ابلاغ شد که ارزیابی و سنجش عملکرد دانشجویان باید در دستور کار و وزن امتحان پایان ترم کمتر باشد.

 

➖ در ترم جاری ، امتحانات الکترونیکی انجام خواهد شد.

 

➖ دفاع پایان‌ نامه‌ها به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود. 

 

➖ دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویانی که آزمایشگاه دارند ضروری است که در دانشگاه بمانند و حضور آنها منعی ندارد. 

 

➖ خوابگاه‌ها هم برای حضور این افراد دایر باقی می‌مانند و در این زمینه تعطیلات سراسری نداریم.