وزیر آموزش و پرورش: 

از امروز مدارس مناطقی که براساس معیار ستاد ملی مبارزه کرونا ، مناطق زرد و آبی محسوب می شوند ، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بازگشایی می‌شود. 

 

➖ بازگشایی برای پایه‌ های اول و دوم ابتدایی ، مدارس زیر ۵۰ نفر و دروس کارگاهی هنرستان‌ها با رعایت شیوه نامه‌ های بهداشتی و به صورت اختیاری است.