محسن محبوبی رئیس زندان کاشان‌ : 

فرد محکوم یک بانوی ۴۵ ساله افغان بود که در سال ۱۳۸۸ اقدام به قتل یکی از هموطنان خود کرده بود .

 

پرونده قاتل در ۱۱ سال گذشته ، در مراجع قضایی پیگیری و منجر به صدور رای قصاص شده بود، اما خانواده مقتول با وساطت انجمن حمایت از زندانیان و واحد مددکاری زندان کاشان، به شرط پرداخت دیه حاضر به بخشش شدند.