مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا گفت :

پیش بینی می‌شود ۲۰ هزار تن از هزار و ۶۰۰ هکتار باغ‌های انار در شهرستان شهرضا برداشت شود.