محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌ های بین‌ المللی استان اصفهان ، از پانزدهم تا هجدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ میزبان ۳ نمایشگاه تخصصی همزمان است که در حوزه صنایع غذایی ، نوشیدنی‌ها و تجهیزات هتل و رستوران طبقه‌بندی می‌شوند.