استاندار استان اصفهان:

بعد از حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه در استان اصفهان ، مقرر شد که توسط بنیاد مسکن ۴۱۵۰ واحد برای نیازمندان ساخته شود و از این ۴۱۵۰ واحد ، تعداد ۱۱۵۰ واحد برای محرومان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ساخته می‌شود و سه هزار واحد دیگر هم برای افرادی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند ، ساخته خواهد شد.

در ساختمان‌ هایی که توسط کمیته امداد و بهزیستی ساخته می‌شود ، ۴۰ میلیون وام آن را دولت پرداخت می‌کند ، ۵۰ میلیون تومان وام کم‌بهره و مابقی آن از طریق برنامه‌ و بودجه به کمیته امداد و بهزیستی پرداخت خواهد شد و تاکنون ۲۵۰۰ واحد آن احداث و در حال احداث است که امیدواریم تا پایان تیرماه این ۴۱۵۰ واحد ساخته و تحویل نیازمندان شود.